Bästa HU2-vän!

Vi har fått tips om tre intressanta konferenser under 2019.

Dels “Rethinking Higher Education Inspired by the Sustainable Development Goals” vid Karolinska Institutet, campus Solna I Stockholm den 30 mars kl 9.00 – 16.30
https://www.sdgsinhighered.se/

Dels ”Accelerating the Implementation of Sustainable Development in the Curriculum” vid KTH, campus Valhallavägen den 10-11 September 2019.
https://www.haw-hamburg.de/en/ftz-nk/events/stockholm2019.html

Dels ”Demokrati, populism och hållbar utveckling”, årets Hållbarehtsforum på Stockholms universitet den 29 oktober 2019.
https://www.su.se/samverkan/samarbeten-partnerskap/agenda-2030/hållbarhetsforum

* * *

 

Välkommen till nätverket Högre utbildning för Hållbar utveckling, HU2, som startades 2005 och vänder sig till intresserade personer inom universitet och högskolor samt myndigheter, verk och nationella studentorganisationer. Nätverkets målsättning är att integrera hållbar utveckling i den högre utbildningen. Våren 2017 bestod nätverket av ca 140 medlemmar.

HU2 är ett nätverk helt utan kostnad för deltagare. Idén är att de som vill bara kan anmäla sig och delta på de saker som de är intresserade av. HU2 försöker dra ihop ett möte per halvår i någon sorts stafett där vi tar in förslag under varje möte vart vi skall vara och vad vi skall diskutera under nästa möte.

Anmäl ditt intresse att delta i nätverkets arbete genom att skicka in namn och e-postadress till ny@hu2.se. Diskussioner mellan våra möten går på epost och i Facebookgruppen HU2. Har du något du vill sprida i HU2, skriv till info@hu2.se

Välkommen till ett spännande nätverksarbete!

cropped-HU2-logo.jpg


Sidan administreras av Södertörns högskola

Kontaktperson: Peter Dobers

Infoo.se - Den