Workshop-dag 10 april: hållbarhet inom högre utbildning

Södertörns högskola bjuder i vår in till Kvalitetskonferens på temat hållbar utveckling, i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030.

Leif Östman, professor vid Uppsala Universitet, inleder konferensen med att dela med sig av sin forskning om hållbarhet inom högre utbildning.

En workshop arrangeras i utmaningsdrivet lärande, ett exempel på hur vi vill arbeta med hållbarhet i det planerade internationella masterprogrammet Ledarskap för hållbar samhällsutveckling.

En panel med representanter för företag, civilsamhället och offentliga organisationer diskuterar betydelsen av utbildning och samverkan för en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer och anmäl dig via: www.sh.se/hallbarkvalitetskonferens