Författararkiv: Ulf Andersson

Linnéuniversitetets självvärdering om hållbar utveckling

Här presenteras Linnéuniversitetets självvärdering om hållbar utveckling, enligt UKÄ anvisningar på sidan https://www.uka.se/kvalitet–examenstillstand/tematiska-utvarderingar/hallbar-utveckling.html

Linnéuniversitetet har tyvärr inte möjlighet att delta på HU2 mötet 6 april, men om man har frågor kan man kontakta:
Johan Älvgren
Koordinator för Hållbar utveckling
johan.alvgren@lnu.se

 

UKÄ utvärdering av hållbar utveckling i utbildningen

Nu har UKÄ haft sitt upptaktsmöte för utvärderingen av hållbar utveckling i utbildningen.

http://www.uka.se/konferenser/upptaktsmote-utvardering-av-hallbar-utveckling.html

När man lyssnar inser man att flera högskolor skickat personer från administrationen som tidigare inte sysslat med hållbar utveckling.

Det är därför viktigt att ni alla stiger fram och berättar för er egen högskola vad ni håller på med, så att detta kommer med i självvärderingen.

Vem som ansvarar för självvärderingen på respektive universitet/högskola hittar man enklast genom att fråga er egen registrator eller leta i ert eget diarium.

Självvärderingen skall in senast 7 mars…

HU2 Möte hösten 2016

Höstens möte var ett webbmöte med GoToMeeting den 15 november

14 personer deltog och hörde lite om följande

Hur SWEDESD arbetar fortsättningsvis efter det att man i somras skickade in bifogat förslag till regeringen. Flera deltog på den nationella workshopen Bridging the GAP som ägde rum i Uppsala den 7 april 2016. Rapporten efter mötet finns på sidan  https://goo.gl/UioWQo. När det gäller skrivelsen diskuterade vi främst delarna 1.7.c, 1.7.d och 1.7.e, där det föreslås ändringar i Högskolelagens bilaga 2 så att ESD kommer in tydligare som krav inom förskole-, grund- och ämneslärarexamen samt kandidatexamen.
SWEDESD räkna med ett svar från regeringen i januari 2017. Allt kanske inte kommer med. Svårt atti dagsläget få gehör för mer än detta. Kallar HU2 till nytt arbetsmöte under 2017 om hur man går vidare.

Universitetskanslersämbetets brev till högskolorna 2016-10-17, ”Utvärdering av hållbar utveckling: Aspektområden och bedömningsgrunder”.
Det kommer en inbjudan till en hearing 13 december, sedan skall högskolorna göra sin självvärdering som skall in 7 mars 2017, därefter beredning och svar tillregeringen 1 september 2017. Kommer att bli ett seminarium efter inlämningen 2017.

Global Education Monitoring Report 2016, Education for People and Planet, Creating sustainable futures for all, https://en.unesco.org/gem-report/ , also available on page https://gubox.box.com/s/c57hackno52g4j9huj7g9bozja0iz4njVi ber Arjen Wals ha ett extra webbmöte med HU2 om bara denna rapport.

Därefter diskuterades lite övriga frågor och meddelades att Södertöns högskola har meddelat att de kan vara värd för ett möte 2017.

Se vidare disussionerna på Facebooksidan, https://www.facebook.com/groups/HU2group/

HU2 möte våren 2016

Vårens möte inom HU2 kommervar ett fysiskt möte på Uppsala universitet i Visby den 16 maj, kl 10-16.
program: HU2 16 maj 2016
Anmälan senast 6 maj på sidan http://goo.gl/forms/zzwGhpeizb

Monica Norberg, Monica.Norberg@angstrom.uu.se, 0498-108379, blir vår värd

Se vidare information på Facebooksidan, https://www.facebook.com/groups/HU2group/, där information går ut efterhand.
Det kommer även utskick per e-post till medlemmarna!

Vill du bli medlem? Skicka ett mail till ny@hu2.se

HU2 möte hösten 2014 flyttat en vecka

Boka nästa HU2 möte som blir ett webbmöte Fredag den 24 oktober, kl 13-15.
(framflyttat från tidigare datum 17 oktober)

Har du något intressant du vill presentera och delge andra, skicka ett mail till info@hu2.se

Jag skulle därför vilja flytta fram HU2 mötet till 24 oktober, kl 13-15.

Som vanligt träffas vi på sidan https://connect.sunet.se/hu2/ där man skriver namn och loggar in som gäst
För er som inte varit på möte inom Sunet Adobe Connect Pro rekommenderas studier av sidorna:
http://www.meetings.sunet.se/guider/att-delta-i-ett-mote-.html
http://www.meetings.sunet.se/guider/att-leda-ett-mote-.html

VÄLKOMNA!