månadsarkiv: januari 2018

Hållbar utveckling inom högre utbildning och Agenda 2030

UKÄ och SUHF bjuder in till en konferens 7 mars 2018 kring den tematiska utvärderingen om universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling inom utbildning och Agenda 2030. Konferensen har både ett framåtblickande såväl som ett internationellt perspektiv.

En riktad inbjudan har skickats ut. Vi välkomnar två deltagare från varje lärosäte och studentrepresentanter. Program skickas till deltagarna en vecka före dialogmötet.

http://www.uka.se/om-oss/konferenser–seminarier/konferenser–seminarier/2018-01-25-hallbar-utveckling-inom-utbildning-och-agenda-2030-.html

Sustainability Talks Writing Retreat Scholarships

Uppsala University are delighted to announce the Sustainability Talks Writing Retreat Scholarships, designed to attract the most talented doctoral students pursuing their studies within sustainability.
Sustainability Talks is a transdisciplinary initiative at Uppsala University Campus Gotland working towards increased awareness, knowledge creation and co-operations within the area of sustainability. As part of our work we are offering 4 scholarships to doctoral students with a passion for working on today’s most important research challenges.

Sustainability Talks_Scholarships for writing_Spring 2018