HU2 Möte hösten 2016

Höstens möte var ett webbmöte med GoToMeeting den 15 november

14 personer deltog och hörde lite om följande

Hur SWEDESD arbetar fortsättningsvis efter det att man i somras skickade in bifogat förslag till regeringen. Flera deltog på den nationella workshopen Bridging the GAP som ägde rum i Uppsala den 7 april 2016. Rapporten efter mötet finns på sidan  https://goo.gl/UioWQo. När det gäller skrivelsen diskuterade vi främst delarna 1.7.c, 1.7.d och 1.7.e, där det föreslås ändringar i Högskolelagens bilaga 2 så att ESD kommer in tydligare som krav inom förskole-, grund- och ämneslärarexamen samt kandidatexamen.
SWEDESD räkna med ett svar från regeringen i januari 2017. Allt kanske inte kommer med. Svårt atti dagsläget få gehör för mer än detta. Kallar HU2 till nytt arbetsmöte under 2017 om hur man går vidare.

Universitetskanslersämbetets brev till högskolorna 2016-10-17, ”Utvärdering av hållbar utveckling: Aspektområden och bedömningsgrunder”.
Det kommer en inbjudan till en hearing 13 december, sedan skall högskolorna göra sin självvärdering som skall in 7 mars 2017, därefter beredning och svar tillregeringen 1 september 2017. Kommer att bli ett seminarium efter inlämningen 2017.

Global Education Monitoring Report 2016, Education for People and Planet, Creating sustainable futures for all, https://en.unesco.org/gem-report/ , also available on page https://gubox.box.com/s/c57hackno52g4j9huj7g9bozja0iz4njVi ber Arjen Wals ha ett extra webbmöte med HU2 om bara denna rapport.

Därefter diskuterades lite övriga frågor och meddelades att Södertöns högskola har meddelat att de kan vara värd för ett möte 2017.

Se vidare disussionerna på Facebooksidan, https://www.facebook.com/groups/HU2group/