UKÄ utvärdering av hållbar utveckling i utbildningen

Nu har UKÄ haft sitt upptaktsmöte för utvärderingen av hållbar utveckling i utbildningen.

http://www.uka.se/konferenser/upptaktsmote-utvardering-av-hallbar-utveckling.html

När man lyssnar inser man att flera högskolor skickat personer från administrationen som tidigare inte sysslat med hållbar utveckling.

Det är därför viktigt att ni alla stiger fram och berättar för er egen högskola vad ni håller på med, så att detta kommer med i självvärderingen.

Vem som ansvarar för självvärderingen på respektive universitet/högskola hittar man enklast genom att fråga er egen registrator eller leta i ert eget diarium.

Självvärderingen skall in senast 7 mars…