Linnéuniversitetets självvärdering om hållbar utveckling

Här presenteras Linnéuniversitetets självvärdering om hållbar utveckling, enligt UKÄ anvisningar på sidan https://www.uka.se/kvalitet–examenstillstand/tematiska-utvarderingar/hallbar-utveckling.html

Linnéuniversitetet har tyvärr inte möjlighet att delta på HU2 mötet 6 april, men om man har frågor kan man kontakta:
Johan Älvgren
Koordinator för Hållbar utveckling
johan.alvgren@lnu.se