Hållbar utveckling inom högre utbildning och Agenda 2030

UKÄ och SUHF bjuder in till en konferens 7 mars 2018 kring den tematiska utvärderingen om universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling inom utbildning och Agenda 2030. Konferensen har både ett framåtblickande såväl som ett internationellt perspektiv.

En riktad inbjudan har skickats ut. Vi välkomnar två deltagare från varje lärosäte och studentrepresentanter. Program skickas till deltagarna en vecka före dialogmötet.

http://www.uka.se/om-oss/konferenser–seminarier/konferenser–seminarier/2018-01-25-hallbar-utveckling-inom-utbildning-och-agenda-2030-.html