Webmöten

Webmöten – bara att titta in

På våra webmöten träffas vi i mötesrummet https://connect.sunet.se/hu2/, där man bara anger sitt namn och kliver in.

För att kunna ha en presentation vill vi att du har Internetuppkoppling, kamera och headset. Om du bara lyssnar vill vi gärna att du har ett headset, eftersom vi noterat att de som har mikrofon i kameran och lösa högtalare i rummet ofta genererar eko och brus för övriga deltagare.

Titta även på sidorna

Adobe Connect Pro är ett program som Svenska universitetsdatanätet, SUNET, köpt in åt alla universitet och högskolor i Sverige. Detta innebär att du säkert har tillgång till programmet om du sitter på en högskola, kan öppna egna mötesrum och administrera möten. HU2 mötet kan i sådana fall också tjäna som lite övning inför egna möten.

Mer information finns på sidan http://www.meetings.sunet.se/