Projekt

SUHUT – Systematiskt arbete med att integrera utbildning för hållbar utveckling

Vid flera tillfällen inom HU2 har vi diskuterat hur vi kan integrera hållbar utveckling i utbildningen. Det har nu visat sig att det finns två lite olika lösningar. I den lösning många använt har man helt enkelt skapat en eller några kurser om hållbar utveckling inom utbildningen, dit utbildning om hållbar utveckling koncentrerats, medan resterande utbildning har fortgått i stort sett som vanligt.

Några har istället arbetat med målsättningen att integrera hållbar utveckling i många kurser i utbildningen, vilket är ett mycket svårare arbete eftersom du här måste övertyga många kursledare om hur de skall ta upp hållbar utveckling i ”sin” del. Detta är en process som är mer systematisk, men kommer att leda till att integreringen kommer in inom fler delar av utbildningen.

AISHE

AISHE står för ”Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education” och är ett självvärderingsverktyg för hållbar utveckling inom högre utbildning. Anledningen till att HU2 en gång startade var att några personer från olika högskolor träffade Niko Roda, som är projektledare för AISHE, på Högskoleverket hösten 2005. Vi bestämde oss då för att bilda ett nätverk för att byta erfarenheter kring hur vi integrerar hållbar utveckling i utbildningen och på sikt hur vi skulle utvärdera hur bra detta arbete går. HU2 har sedan dess haft personer som deltagit i internationella möten kring AISHE. Sylvia Waara, Mälardalens högskola, har varit projektledare för att bland annat översätta AISHE till svenska. Hon sitter också i den grupp som utvecklar AISHE vidare.

 

NL-HU2

NL-HU2 projektet, vad är det?

Ett nätverksmöte inom HU2 resulterade i en ansökan till NSHU (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning) om att skapa ett forum för att diskutera gemensamma lärandemål inom hållbar utveckling för olika utbildningsområden med anledning av Bolognaprocessen och den nya paragrafen i högskolelagen. Projektet som blev resultatet av ansökan kallas NL-HU2 och tanken är att det står för ”Nivågrupperade Lärandemål – Högre Utbildning för Hållbar utveckling”. Detta projekt avslutades under 2008.

Diskussionforum

Det första diskussionsforumet verkade vara för svårt. Så vi startar ett nytt, denna gång inom Yahoo. Kanske någon är bekant med detta sedan tidigare.
Det bara att anmäla sig på sidan http://groups.yahoo.com/group/hu2/ 

Fördelen med ett diskussionsforum är att det sköter sig liksom av sig självt. De som vill kan bli medlemmar genom att anmäla sig. man kan sedan skicka e-post till alla som är med och systemet ser till att e-posten sprids så att alla får. Eftersom vi är på en gratis server så får vi med lite reklam, men i övrigt fungerar det bra. Ytterligare information hur man registrerar sig på diskussionsforumet
Det var inte så många som orkade in i detta diskussionsform så det är i princip nedlagt.

BLOGG

HU2 öppnar BLOGG – vill du diskutera frågor inom HU2 utan att åka på möten så finns det också en blogg på sidan http://utb-hu.blogspot.com/

Steg-Vis

HU2 testar att göra en University pledge motsvarnde Harvard Pledge för universitet och högskolor i Sverige, www.steg-vis.net/wp. Projektet fick inga medel och är nedlagt

Facebook

HU2 har skapat en sida på Facebook, där vissa medlemmar för en diskussion,