Om HU2

Om nätverket

Nätverket Högre utbildning för Hållbar utveckling, HU2, startades 2005 efter ett möte med Niko Roorda på dåvarande Högskoleverket kring verktyget AISHE. Förutom att vara en svensk kontaktorganisation mot AISHE bestämde nätverket att man också skulle utbyta erfarenheter och få med fler svenska aktörer. HU2 hade sitt första möte på Chalmers i Göteborg 2006 och har sedan fortsatt med erfarenhetsutbyte varje år.

Nätverka som du själv vill

HU2 är ett nätverk helt utan kostnad för deltagare. Idén är att de som vill bara kan anmäla sig och delta på de saker som de är intresserade av. HU2 försöker dra ihop ett möte per halvår i någon sorts stafett där vi tar in förslag under varje möte vart vi skall vara och vad vi skall diskutera under nästa möte.

Intresserad att delta?

Anmäl ditt intresse att delta i nätverkets arbete genom att skicka in namn och e-postadress till ny@hu2.se. I mars 2017 fanns det 139nätverksmedlemmar. Om du vill avanmäla dig från nätverket så skicka ett meddelande till tabortmig@hu2.se.

Lämna gärna förslag på sådant som skall vara med under HU2 NYHETER till info@hu2.se

Vill du hjälpa till som redaktör på HU2 skriv en rad till redaktor@hu2.se, så får du information om hur vi jobbar och hur du kan lägga upp material på våra sidor direkt från din dator.