Högre Utbildning för Hållbar Utveckling - HU2

 

HU2 möte på Karolinska Institutet 12 maj 2011, kl 09.30-16.00

 

Program

Deltagare

Minnesanteckningar

Presentationer:

Länkar till

Värd för mötet var Michel Silvestri, Michel.Silvestri@ki.se 

 

Sidan administreras av GMV
Uppdaterad senast 2011-05-13 av Ulf Andersson