Högre Utbildning för Hållbar Utveckling - HU2


HU2 möte på Högskolan Kristianstad, Hässleholm, 28 april 2009.

 

Deltagarlista

 

Program

09:30 Kaffe

10:00 Välkommen Högskolan Kristianstad

10.30 Diskussion om AISHE, Sylvia Waara, Mälardalens högskola

11.30 Strategi för utbildning för hållbar utveckling, UNECE, och rapport från UNESCO:s
   världskonferens om utbildning för hållbar utveckling i Bonn 21 mars-2 april 2009
,
   Anna Lundh, Utbildningsdepartementet

12:30 Lunch

13:30 Rapport från deltagande högskolor

16.00 Avslutning

 

Kontaktperson/Värd på Högskolan Kristianstad

Jaromir Korostenski

Kristianstad University

Lecturer

Environmental and Quality Management

+46 4420 3741

+46 708 157 899

jaromir.korostenski@hkr.se

 

 

Sidan administreras av GMV
Uppdaterad senast 2009-05-01 av Ulf Andersson