Högre Utbildning för Hållbar Utveckling - HU2


HU2 deltog på ett gemensamt nätverksmöte i Uppsala, 29 oktober 2009.

 

Program

Presentationer

 

Värd för mötet

Per Sund

Nationella forskarskolan, GRESD, Uppsala Universitet

Institutionen för didaktik, Box 2136,

750 02 Uppsala, Sweden.

Mobil 070-167 92 54

E-post: per.sund@did.uu.se
 

Sidan administreras av GMV
Uppdaterad senast 2009-11-03 av Ulf Andersson