Högre Utbildning för Hållbar Utveckling - HU2


Inger Bertilsson, miljöchef
Adress: SLU, Box 7083, 750 07 UPPSALA
Tel: 018 - 673454, Mobil: 070 - 595.1071
E-mail: Inger.Bertilsson@adm.slu.se 
Website: 
http://miljoledning.adm.slu.se
 

Sidan administreras av GMV
Uppdaterad senast 2009-12-08 av Ulf Andersson