Högre Utbildning för Hållbar Utveckling - HU2


HU2 möte den 5 december 2007 på Chalmers i Göteborg

HU2-nätverksträffen handlade om lärandemål och vara en fortsättning på det arbete som påbörjades i Jönköping i våras.

Program:

  • 9.30-10 Morgonfika

  • 10-10.30 Introduktionsverkstad med Sverker och Anna

  • 10.30 -12 Analysverkstad

  • 12-13 Verkstadslunch

  • 13-15 Skrivverkstad

  • 15-15.45 Verkstadsfika med presentation av skriften Hållbar utveckling och lärande - det här behöver du veta och såhär kan du göra (prel titel) med Eva Friman, Cemus, Uppsala universitet.

  • 15.45- 16.30 Presentationsverkstad

  • 16.30 -17 Sammanfattning av verkstaden med Sverker och Anna

Material:

Dokumentation från NLHU2 31 maj 2007

Lärandemål Exempel

 

Resultat:

Anteckningar från arbetsgrupper:

1. Ingenjörsutbildningar

2. Samhällsvetenskapliga utbildningar

3. Generella examina (kandidat och master)

 

Eva Friman presenterade under seminariet skriften "Hållbar utveckling och lärande - det här behöver du veta och såhär kan du göra" (prel titel) som nu är under tillkomst på WWF:s uppdrag. Skriften innehåller goda exempel från olika fakulteter och discipliner på program/kurser/delkurser/kursmoment som har lyckats integrera hållbara utvecklingens tre aspekter (ekologiska, sociala och ekonomiska). Exemplen redovisar också studentens handlingsberedskap och kursens (eller motsvarande framtidsorientering. Skriften ska tjäna som stöd för lärare från samtliga fakulteter på högskolenivå i arbetet med att utveckla utbildningen efter högskolelagens förändring. Eva lovade att återkomma med ett utskick om detta till hela HU2 nätverket.

 

Mötet diskuterade hur man skulle fortsätta HU2 arbetet och beslutade enligt ett förslag att man även fortsättningsvis skulle ha ett möte per halvår. Inför våren har det kommit en förfrågan från föreningen Vetenskap för Hållbar Utveckling, VHU om att under våren göra ett gemensamt möte i Uppsala den 10-11 april. Mötet tyckte att detta var en bra idé och bestämde att vårens möte skulle förläggas till Uppsala. Man behöver några som arbetar inför detta möte. Några personer anmälde sig, men det finns plats för fler om någon vill. Skriv i så fall till info@hu2.se.

Institutionen för Mat, Hälsa, Miljö vid Göteborgs universitet, har tidigare förklarat sig villiga att ha ett möte hos sig och har redan ett färdigt programförslag, där det även skulle kunna ingå att äta en ekologisk lunch som institutionens studenter har förberett. Mötet föreslog att denna institution kunde ta hand om värdskapet för mötet hösten 2008.

 

Sidan administreras av GMV
Uppdaterad senast 2008-02-13 av Ulf Andersson