Högre Utbildning för Hållbar Utveckling - HU2


AISHE - Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education

 

AISHE – bedömningsprocess i sex steg

För bästa resultat ska en AISHE-bedömning genomföras med hjälp av en extern bedömare, till exempel en certifierad AISHE-bedömare. Det krävs cirka 15 deltagare, varav minst en person ur ledningsgruppen, cirka åtta lärare, fem studenter och minst en person från den tekniska/administrativa personalen.

En fullständig bedömning kan genomföras på en dag, alternativt på två halvdagsträffar två olika dagar. En AISHE-bedömning innehåller flera olika steg, varav vissa är nödvändiga och andra är valfria:

Steg 1: Förberedelser

Innan bedömningen startar ska en intern bedömningsledare väljas och syfte, deltagare och kriterier ska fastställas.

Steg 2: Introduktion till deltagargruppen

Innan det första mötet skickas material ut till deltagarna. På plats förklaras sedan hela processen. Om deltagarna inte är så bekanta med begreppet hållbar utveckling, är det en god idé att avsätta lite extra tid på att lära sig mer om detta.

Steg 3: Enskild bedömning med poängsättning

Deltagarna ska enskilt fylla i en lista med alla kriterier. För varje kriterium ska de göra en egen bedömning av vilket stadium de anser att organisationen befinner sig i.

Steg 4: Konsensusmötet

Konsensusmötet är den del av bedömningen som tar mest tid, räkna med 4–5 timmar. Vid mötet ska varje kriterium tas upp för diskussion. Genom att väga samman de olika deltagarnas självständiga reflektioner ska deltagarna försöka hitta en gemensam överenskommelse om vilket som är den rätta poängen för organisationen. I första hand är målet att nå konsensus om den nuvarande situationen, i andra hand försöker deltagarna enas om en framtidsvision och formulera förbättringsåtgärder. 3-5 huvudmål väljs. Resultaten kan sedan läggas in i ett dataprogram och blir tydligt genom klara och överskådliga diagram.

Steg 5: Uppföljningsarbete (valfritt)

Om organisationen så vill, finns flera alternativ för att följa upp bedömningen. Dessa måste skräddarsys för den egna organisationen. Om en extern AISHE-bedömare använts kan han eller hon hjälpa till med att ta fram en konkret handlingsplan eller att förbereda organisationen inför en certifiering.

Steg 6: Repetition

Det är högst lämpligt att genomföra en AISHE-bedömning igen efter ett till två år för att mäta hur framgångsrikt arbetet varit.

 

Den svenska översättningen av AISHE
AISHE: Självvärderingsverktyg för hållbar utveckling i högre utbildning

Broschyr som WWF har gjort på AISHE 1.0

AISHE 2.0 Manual

Projektbeskrivning AISHE vid Högskolan i Halmstad 2012

 

Kontaktperson

Sylvia Waara, Högskolan i Halmstad

Sylvia.Waara@hh.se  

Telefon: 035-167695

Sidan administreras av GMV
Uppdaterad senast 2012-05-14 av Ulf Andersson