Högre Utbildning för Hållbar Utveckling - HU2


Inbjudan och Program till HU2-möte i Västerås 11-12 november 2008

Bakgrund

Välkommen till höstens HU2-möte vid Mälardalens högskola i Västerås! Som tidigare annonserats bjuder vi in för att fördjupa diskussioner kring en nationell hemsida för hållbar utveckling i högre utbildning samt kring den första svenska versionen av AISHE 1.0 SWE liksom information om AISHE 2.0 ENG.
HU2-mötet är kostnadsfritt. Mälardalens högskola och dess Profilarbete bjuder på lunch och fika, medan du får stå för resa, middag samt övernattning den 11:e november.

OSA till peter.dobers@MdH.se senast 4 november för planering av lunch, fika, lokaler. Var vänlig ange:

  • om du är med båda dagarna

  • om du har önskemål om särskild kost

Översiktlig information

Tid: från 11:e nov kl 11.30 (ankomst för inledande lunch) till 12:e nov kl 15 (avslutande diskussion med fika)
Plats: Mälardalens högskola, Västerås
Lokal: R2-014 i R-huset
Vägbeskrivning och lokalkartor: http://www.mdh.se/hogskolan/kontakt/kartor
Övernattning: Om du behöver övernattning får du rabatt på följande hotel i Västerås när du anger “statligt avtal”

Program

Tisdag 11:e november: Nationell hemsida för hållbar utveckling i högre utbildning
Ansvarig för dagens tema: Per Sund (MdH/WWF)
11.30-12.00  Ankomst
12.00-13.30  Lunch i restaurang Rosenhill, Västerås Campus
13.30-13.45  Introduktioner och presentation av programmet
13.45-15.00  Presentation och genomgång av en avsikts- och programförklaring angående upprättandet av en nationell hemsida som stöd för utveckling av hållbar utveckling i högre utbildning. Här finns utrymme för spontana tankar om lägesbeskrivningen samt möjligheter att formulera några viktiga frågor tillsammans inför gruppdiskussionerna.
15.00-15.30  Fika till rummet
15.30-16.30  Vägen vidare med den nationella hemsidan – reflekterande diskussioner i smågrupper (3-5 pers) om exempelvis olika kvalitetsmässiga förväntningar med utgångspunkt i det lokala behovet på respektive lärosäte. Därutöver uppmärksammas de tidigare gemensamt formulerade frågorna.
16.30-17.00  Sammanfattande storgruppsdiskussion. Strategiska prioriteringar och diskussioner om en långsiktigt hållbar finansieringsbas för hemsidans fortsatta utveckling och handhavande.  
19.00-21.00  Gemensam middag på egen bekostnad

Onsdag 12:e november: AISHE 1.0 SWE + AISHE 2.0 ENG
Ansvarig för dagens tema: Sylvia Waara (MdH)
09.00-10.30  Nuläget AISHE-arbetet samt AISHE 1.0, svensk version lanseras
10.30-11.00  Fika till rummet
11.00-12.00  Nuläget med framtagandet av AISHE 2.0
12.00-13.30  Lunch i restaurang Rosenhill, Västerås Campus
13.30-15.00  Diskussion och planering: Svenska lärosäten och AISHE 1.0 + AISHE 2.0


Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar,
Projektledningen för HU-Profilarbetet vid MdH
(Peter Dobers, Sylvia Waara, Birgitta Schwartz, Magnus Linderström)
___________________________________
Peter Dobers, Professor
School of Sustainable Development
of Society and Technology
Mälardalen University, Sweden
Post: Box 883, SE-721 23 Västerås
http://www.dobers.se  •  http://www.mdh.se
Office and cell: + 46 21 10 73 52
peter.dobers@mdh.se

 

Sidan administreras av GMV
Uppdaterad senast 2008-11-14 av Ulf Andersson