Nivågrupperade Lärandemål – Högre Utbildning för Hållbar utveckling - NL-HU2


 

NL-HU2

 

NL-HU2 projektet, vad är det?

Det första nätverksmötets inom HU2 resulterade i en ansökan till NSHU (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning) om att skapa ett forum för att diskutera gemensamma lärandemål inom hållbar utveckling för olika utbildningsområden med anledning av Bolognaprocessen och den nya paragrafen i högskolelagen. Projektet som blev resultatet av ansökan kallas NL-HU2 och tanken är att det står för ”Nivågrupperade Lärandemål – Högre Utbildning för Hållbar utveckling”.

 

NL-HU2 har haft ett möte i Jönköping den 31 maj 2007 och ett i Göteborg den 5 december 2007. Slutredovisningen till NSHU (som efter årsskiftet 2008/2009 inte längre kommer att finnas) skall ske i mars 2008.


Här är ett antal exempel på hur olika högskolor och universitet har formulerat sina lärandemål för hållbar utveckling på grundläggande och avancerad nivå. Exemplen är publicerade på nätet och troligen en liten del av alla de lärandemål som finns i utbildningsplanerna runt om på olika universitet och högskolor. Är någon intresserad av att söka så är kombinationer av ”hållbar utveckling”, ”lärandemål”, ”utbildningsplaner” och ”program” användbara sökord.

Lärandemålen är grovt sorterade efter yrkes- och disciplinområden och redovisas i de flesta fall med högskola, program och länk till sidan med lärandemålen. I vissa fall finns också internationella exempel och då främst från engelskspråkiga hemsidor. Sorteringen är följande:

Låt lärandemålsformuleringarna inspirera både i innehåll och form. Se även minnesanteckningar från workshopen den 5 december 2007 på Chalmers.


Kontaktperson:

Anna Nyström Claesson, Chalmers

 

Sidan administreras av GMV
Uppdaterad senast 2009-11-03 av Ulf Andersson