Högre Utbildning för Hållbar Utveckling - HU2


SUHUT - Systematiskt arbete med att integrera utbildning för hållbar utveckling

Vid flera tillfällen inom HU2 har vi diskuterat hur vi kan integrera hållbar utveckling i utbildningen. Det har nu visat sig att det finns två lite olika lösningar. I den lösning många använt har man helt enkelt skapat en eller några kurser om hållbar utveckling inom utbildningen, dit utbildning om hållbar utveckling koncentrerats, medan resterande utbildning har fortgått i stort sett som vanligt.

Några har istället arbetat med målsättningen att integrera hållbar utveckling i många kurser i utbildningen, vilket är ett mycket svårare arbete eftersom du här måste övertyga många kursledare om hur de skall ta upp hållbar utveckling i "sin" del. Detta är en process som är mer systematisk, men kommer att leda till att integreringen kommer in inom fler delar av utbildningen.

Barbro Robertsson, Göteborgs universitet, vill öppna detta projekt genom att dela med sig av sin

RAPPORT OM ARBETET MED INTEGRERING AV HÅLLBAR UTVECKLING I SAHLGRENSKA AKADEMINS GRUNDUTBILDNINGSPROGRAM

Barbro efterlyser också personer som har liknande erfarenheter och vill vara med i detta projekt.

Blogga om projetet

 

Sidan administreras av GMV
Uppdaterad senast 2009-09-10 av Ulf Andersson